Öğrenebilen Uygulamalar

  • Öğrenebilen Uygulamalar

Kullanıcısını tanıyan ve kendini kullanıcısına göre şekillendiren çoğunlukla mobil aplikasyonlardır

Öğrenebilen uygulamalar, kullanıcısının hareket ve tercihlerine göre kullanıcısına içerik sağlayan, kullanıcısıyla etkileşimde bulunan projelerdir.

Bu uygulamalar çoğunlukla mobil olmak üzere, web teknolojilerinde de kullanılmaya başlamıştır. Özellikle kullanıcıyı doğrudan hedef alan online reklamlama projelerinde bu tip yazılımlar geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.