Katma Değerli Servisler

  • Katma Değerli Servisler

Yazılım teknolojileri kullanılarak GSM operatörleri ile iş ortağı arasındaki teknolojik entegrasyon ve ürün geliştirme

Katma değerli servisler (VAS), gsm operatorleri altyapısı ile işortağı altyapısının bir bütün olarak projelendirildiği, kullanıcısına doğrudan fayda sağlamaya yönelik mobil teknolojiler üzerine sistemlerdir.

Bu tip sistemlerde projeler her zaman gelişime açıktır ve kullanıcı faydası en üst düzeydedir. Servis geliştirilirken %100 yazılım kaynakları kullanılır ve ar-ge işlemleri proje ile beraber sürekli devam eder. Ar-ge sayesinde kullanıcı faydası maksimize edilerek servis gelirleri de maksimum düzeye çıkarılmış olur.