HAREKET VE SESİ ALGILAYAN SANAL ASİSTAN VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI - GİRİŞ

Yapay Zeka kategorisinde 01/06/2016 tarihinde yazıldı.
  • HAREKET VE SESİ ALGILAYAN SANAL ASİSTAN VE  ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI - GİRİŞ

Sanal asistan uygulaması, temel olarak çeşitli standart ve basit düzey işleri zahmetsiz ve insan gücünden bağımsız olarak yapabilmek üzere geliştirilmiş, aynı zamanda etkileyiciliği ve katacağı prestij ile de yer aldığı kurum ve kuruluşlara ileri bir cazibe katmaktadır.

GİRİŞ

Sanal asistan uygulaması, temel olarak çeşitli standart ve basit düzey işleri zahmetsiz ve insan gücünden bağımsız olarak yapabilmek üzere geliştirilmiş, aynı zamanda etkileyiciliği ve katacağı prestij ile de yer aldığı kurum ve kuruluşlara ileri bir cazibe katmaktadır.

Artırılmış gerçeklik; gerçek dünyadaki çeşitli duyusal işlemlerin, özellikle hareket, görüntü ve seslerin, sanal uygulama ile birleştirilerek gerçek zamanlı olarak vuku bulan olayların fiziksel dünyadaki gerçekliğine ek olarak sanal uygulamada da etkileşimlerde bulunması sayesinde, sanal uygulamanın fiziksel ortama kattığı ekstra olguların tümüdür.

Artırılmış gerçeklik sayesinde, gerçek dünyadaki fiziksel olgulara sanal dünya üzerinde çeşitli ekleme ve çıkarmalar veya devamı niteliğindeki olgular da eklenerek var olan gerçeklikte çeşitli geliştirmeler yapmaktadır. Bu projede, fiziksel ortamdan alınan hareket ve seslerin anlamlılaştırılarak uygulamadan fiziksel dünyaya geri dönen ek olgular oluşturulmakta, insan hayatı ile insanmış gibi davranan bir uygulamanın karşılıklı etkileşiminden bahsedilmektedir.

Oldukça geniş bir uygulama alanına sahip bu proje, bir prototip olarak kendini ve yapabileceklerini tanıtan ve basit bir kaç soruyu cevaplayarak yeteneklerini gösteren bir uygulama olarak dökümente edilmiştir.

Proje gelişiminde kullanılan temel yazılım ortamları olarak en yaygın olarak kullanılan web yazılım ortamları tercih edilmiş, bu sayede prototip cihazdan neredeyse bağımsız bir şekilde bir çok cihazda çalışabilecek düzeyde geliştirilmiştir.

Uygulama HTML5, Javascript, PHP, Mysql ve CSS gibi teknolojiler ve yazılım dilleri kullanılarak oluşturulmuştur.

 

holoassist

Prototip geliştirmesinde, hareket algılama işlemlerinde orta düzey görüntü işleme ile “El” figürünü gerçek zamanlı olarak ayırt etmeye yarayan bir alt uygulama yer almaktadır. Ses algılama da ise, yapay sinir ağı tarafından önceden öğretilmiş sesleri ayırt edebilecek bir ağ eğitilmiş ve daha kapsamlı olarak ses algılaması için Google tarafından geliştirilen “Speech Recognition” algotirması kullanılmıştır.

Prototip içerisinde kullanılacak olan kurgu için “Greenscreen” olarak adlandırılan video kayıtlama tekniği ile videolar oluşturulmuş, “Sony Vegas Pro” isimli video montaj programı ile kurguya uygun olarak video parçalara ayrılmıştır. Çeşitli görsel rötüş işlemleri için “Adobe Photoshop” yardımcı aracından faydalanılmıştır.

Çalışma ortamı olarak prototip uygulaması Google Chrome internet tarayıcısında başarıyla çalıştırılmıştır.


HAZIRLAYAN ERTAN BÖLER

Yorum yaz