Yazılım Mühendisliği Örnek Projelendirme

Yazılım Dilleri kategorisinde 20/03/2015 tarihinde yazıldı.
 • Yazılım Mühendisliği Örnek Projelendirme

Yazılım müdendisliği örnek projelendirme

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEK PROJELENDİRME

İÇİNDEKİLER

 

 

Tablo1: Proje Bilgi Formu 2

1. Projenin Kapsamı 3

1.1. Projenin Amacı ve Gerekçesi 3

1.2. Proje Fikrini Ortaya Çıkaran İhtiyaçlar 3

1.3. Uygulama 3

2. Proje Planı (Faaliyet – Zaman Çizelgesi) 4

3. Projeyi Gerçekleştirecek Organizasyon Yapısı ve Görev Alacak

Personel 5

4. Önerilen Sistemin Teknik Tanımları, Özel Geliştirme Araç ve

Ortamları 6

5. Proje Standartları, Yöntem ve Metodolojiler 7

5.1. İşlevsellik 7

5.2. Kullanılabilirlik 7

6. Kalite Sağlama Planı 9

7. Ortam Yönetim Planı 9

8. Kaynak Yönetim Planı 10

9. Risk Planı (İdari – Hukuki – Teknik – Mali) 11

10. Eğitim Planı 12

11. Sınama Planı 12

12. Bakım Planı 13

 

 

 

Tablo 1: Proje Bilgi Formu

1

Projenin Adı:

Sosyal Medya (Zubscribe)

2

Projenin Numarası:

000001

3

Proje Sahibi Kuruluş:

ÇEKİRDEK BİLGİSAYAR

4

Projeye Genel Bakış:

Proje, gelişen sosyal medya platformunda tematik konularda paylaşıma olanak sağlar

 

 

 

5

Sektör / Alt Sektör:

BİLİŞİM / İNTERNET / SOSYAL MEDYA

6

Proje Yeri:

İSTANBUL

7

Başlama ve Bitiş Yılı:

2014 ortası – 2014 sonu

8

Finansman Şekli:

ÖZKAYNAK (BÜTÇE) - KREDİ

9

Projeden Sorumlu Olanlar:

Adı Soyadı

Görevi

Telefon

Tarih

İmza

Ertan BÖLER

.

.

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Onaylayan İdareci:

Dr. Ali A.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Projenin Kapsamı

 

1.1. Projenin Amacı ve Gerekçesi:

 • Sosyal medyada çeşitlilik

 • Sosyal medya konu kategorizasyonu

 • İlgi alanına odaklı medya oluşturmak

 • Sosyal medyada şahısların değil, konuların ön planda tutulmasını sağlamak

 • Ülkenin gelişen Dünya düzenine ayak uydurmasında, uluslararası arenada sosyal medya alanında yer almak

1.2. Proje Fikrini Ortaya Çıkaran İhtiyaçlar

 • Sosyal medyanın 1-2 internet sitesi ile eş tutulması

 • Magazinsel medyanın etkilerini ciddi konulardan ayırmak

 • Kişilerin ilgi alanlarını tespitinde etken bir yapı oluşturmak

 

1.3. Uygulama

 • Web uygulaması ve mobil uygulamalar ile kullanıcılara ulaşmak

 • Ses, fotoğraf, video ve metin ile bunların kombinasyonu şeklindeki paylaşımlar yapılacaktır.

 • Ücretsiz kayıt ve tanınmışlık modeli ile hedefe ulaşılacaktır.

 • Hedefe ulaşıldığı durumda “hedeflenebilir reklamlama” uygulanacaktır.

 • Tüm içerikler kullanıcılar tarafından oluşturulacaktır.

 • Kişiler konulara göre sosyal veya mesleki gruplar oluşturup isterlerse bu grupları şifre ile koruyabileceklerdir.

 • Kişiler kişileri değil ilgilendikleri grupları takip edeceklerdir.

 • Paylaşımlara “katılma” ve “katılmama” ile “re-post” şeklinde görüş bildirilebilinecektir.

 

 

 

 

 

Faaliyet

6 AY

1. ay

2. ay

3. ay

4. ay

5. ay

6. ay

İhtiyaç / Gereksinim Yönetimi ve Analizi

 

 

 

 

 

 

Risk Yönetimi

 

 

 

 

 

 

İhtiyaç / Gereksinim Geliştirme

 

 

 

 

 

 

Donanım Tespiti

 

 

 

 

 

 

Yazılım Tespiti

 

 

 

 

 

 

Ağ Altyapısı İşlemleri

 

 

 

 

 

 

Sistem Konfigürasyon Yönetimi

 

 

 

 

 

 

Veri İhtiyacı Sayısallaştırma

 

 

 

 

 

 

Veri Girişlerinin Yapılması

 

 

 

 

 

 

Sistem Geçerlemesinin Yapılması

 

 

 

 

 

 

Sistem Doğrulanmasının Yapılması

 

 

 

 

 

 

Organizasyonel Eğitimler

 

 

 

 

 

 

3. Projeyi Gerçekleştirecek Organizasyon Yapısı ve Görev Alacak Personel

 

 • Proje Müdürü: Stratejik seviye yönetim birimi olarak görev yapacaktır.

 • Hukukçu: Yürütülen projenin hukuksal altyapısının oluşumunu sağlayacaktır. Ayrıca yürütme aşamasında doğacak hukuksal sorunların çözmekle yükümlü olacaktır.

 • Bilgi Güvenliği Uzmanı: Kurumun bilgi güvenliğini sağlayacak tedbirleri, politikaları ve ihtiyaçları işleyen durum ve acil durumlar için geliştirmekten ve uygulamadan sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk için gerekli olan teknik alt yapının kurulmasından sorumludur.

 • Uygulama ve Yazım Geliştirme Uzmanı: İhtiyaç duyulan yazılımların hazırlanmasından ve kurulmasından, hazır alınacak yazılımlara ait teknik özelliklerin belirlenmesinden ve alternatiflerin değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır.

 • Performans Test ve Kalite Uzmanı: Organizasyon süreçlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenip iyileştirilmesinden sorumlu olacaktır.

 • Sistem Kurulumu ve Yönetimi Uzmanı: Kurulacak sistemler için araştırma yapmak, kullanılan sistemlerin yenilenmesi için teknolojiyi takip etmek, bu sistemlerin mali analizlerini yapmak ve bu sistemleri teknik olarak yönetmekten sorumludur.

 • Bilgi İşlem Uzmanı: Kullanıcıya, hizmeti sunana ve diğer birimlere teknik ve idari yardım sağlayacaklardır.

 • Operasyon Süreç Yönetimi Uzmanı: İç ve dış her türlü bilişim projelerinin yönetiminden, tüm birimlerin operasyonlarının yönetim ve standardizasyonu ile sistem süreçlerinin standardizasyonundan sorumludur.

 • Ağ ve İletişim Uzmanı: Ağ altyapısının işletilmesi, kurulması, güvenliği ve yenilenmesiyle yükümlüdür.

 

 

 

 

 

 

4. Önerilen Sistemin Teknik Tanımları, Özel geliştirme Araç ve Ortamları

 

Tablo 4.1: Donanım

Donanım Türü

Teknik Özellikler

Kullanım Amacı

Sunucu

CentOS 5+ Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz

Veri Paylaşımını Sağlamak

Masaüstü Kişisel Bilgisayar

Intel I7, Windows 8 Ultimate

Verilere Erişim

Dizüstü Kişisel Bilgisayar

Intel I5, Windows 8 Ultimate

Verilere Erişim

Yazıcı

Deskjet, Mürekkepli ve Lazer + Tarayıcı

Çıktı Almak

Diğer

Projeksiyon, Depolama Birimi, Güç Kaynağı

Yardımcı Donanım

 

Tablo 4.2: Güvenlik

Güvenlik Yazılımı-Donanımı

Teknik Özellikler

Kullanım Amacı

cPanel

Online Erişim ve Kontrol

Sunucu Yönetimi

Mod Security

Gelişmiş Güvenlik

İç sunucu güvenliği

CiscoGuard

Gelişmiş Trafik Koruma

Dos/Ddos/Flood Koruma

Iptables

Trafik Filtreleme

Flood/spam koruma

 

Tablo 4.3: Ağ Altyapısı

Ağ Ekipmanı ve Kablolama

Teknik Özellikler

Kullanım Amacı

Router

Kablolu, Kablosuz, Security

Yöneltici

Switch

8-16-24-48 Portlu

Anahtar

Hub

8-16-24 Girişli

Dağıtıcı

Modem

Kablolu, Kablosuz

İnternet Sağlayıcı

Yapısal Kablolama

300 metrelik rulolar

Veri İletici

Metroethernet

100 Mbit Hız

İnternet Sağlayıcı

 

 

 

Tablo 4.4: Yazılım Tablo

Yazılım Adı

Lisans Türü

Kullanım Amacı

İşletim Sistemi Lisansları

FREE

Bilgisayar Yöneticisi

cPanel

OEM

Sunucu yönetimi

Litespeed

OEM

Webserver

Diğer Yazılım Lisansları

OEM

Çeşitli amaçlara yönelik

Kurulum ve Entegrasyon

OEM

Sistem Kurulumu

Diğer

------

Çeşitli Paket Programlar

 

 

 

 

 

5. Proje Standartları, Yöntem ve Metodolojiler

 

 • Sosyal Medya arayüzü (web sayfası arayüzü, erişim yöntemi arayüzü, yazılım uygulama arabirimi).

 • Mobil uygulama arayüzü (Android/IOS platformunda geliştirilmiş arayüz)

 • Proje websayfası Unix tabanlı işletim sisteminde ve mobil uygulaması ise Android ve IOS üzerinde çalışacaktır.

 • Web uygulaması PHP script dili ile MySql veritabanı kullanılarak yapılacaktır.

 • Mobil uygumalası crossbrowser bir kütüphane olan Apache Cordova (PhoneGap) üzerinde HTML5, Java ve Javascript olarak geliştirilecektir.

 • Web uygulaması yazılım geliştirme platformu olarak Adobe Dreamweaver ve mobil uygulama geliştirmesi için Eclipse kullanılacaktır.

 • Veritabanı MySql olarak tasarlanacak ve mobil uygulamalar ile iletişim için ek bir webservis yapılacaktır.

 

5.1 İşlevsellik

  1. Kişi ilgi alanına göre takip edebileceği gruplarda arama yapabilecektir.

  2. İsterse kendi özel grubunu oluşturabilecektir.

  3. Oluşturulan gruplara isim, resim, kısa bir açıklama ve istenirse şifre eklenebilecektir.

  4. Şifreli grupları sadece şifreye sahip olanlar takip edebilecektir.

  5. Kullanıcılar kullanıcıları değil, oluşturulan grupları takip edeceklerdir.

  6. Gruplarda resim, yazı, video ve ses dosyaları paylaşılabilecek ve takip edenler tarafından bu medyalar görüntülenebilinecektir.

  7. Kullanıcılar email adresleri ve şifreleri ile kayıt olabilecek ve ya diğer sosyal medya giriş API’leri aracılığıyla kayıt olabileceklerdir.

  8. Kişi, takip ettiği gruplara paylaşımda bulunabilecek veya paylaşımlara “katılıyorum”, “katılmıyorum” ve “re-post” şeklinde beyan bildirebilecektir.

 

5.2. Kullanılabilirlik

 1. Kullanılabilirliği etkileyen genel faktörler bilinmektedir.

 2. Kullanılabilirliğini ölçmek için protokol üyelikler yapılıp test edilecektir.

 3. Seçilen yazılımın kullanılabilirliğini etkileyen faktörler tespit edilip gerekli çalışmalar yapılmıştır.

 4. İyi kullanılabilirlik sağlamak için insan ve mali kaynak sağlanacaktır.

 5. Alt optimal kullanılabilirlik durumunda uygulama ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

 6. Veritabanı yapısı hem web hem de mobil uygulamayı ihtiva edecek düzeyde olmalıdır.

 

TABLO: ÜYELER

 

 

TABLO: GRUPLAR

 

 

TABLO: ABONELİKLER (GRUP TAKİPLERİ)

 

 

 

TABLO: PAYLAŞIMLAR

 

 

6. Kalite Sağlama Planı

Kalitenin evrensel olarak kabul edilen bir tanımı yoktur. Kullanılan malzemenin yanı sıra bakış açısı ile de farklılık gösterir. Görsel olarak, sunum olarak kullanıcılar tarafından farklı değerlendirilecektir. O nedenle kalite standardı belirlemek oldukça zordur. Kalite kullanılabilirlik ve memnuniyeti etkiler.

Ağırlıklı olarak aşağıdaki kategorilerde kalite sağlanmalıdır.

 • Minimum gereksinimlerin sağlanması

 • Malzemenin okunabilirliği

 • Malzeme Teknik sağlamlığı

Gözden geçirme sürecinin karmaşıklığı, geri besleme, içerik sağlayıcılar ve kaynakların yanı sıra gerekli prosedürler de dikkatle göz önüne alınmalıdır. E-kütüphane veri kaynağı çok büyük olacağı için kütüphaneyi korumak amacıyla gelen bildiriler belli bir güvenlik dahilinde kabul edilecektir.

Sosyal Medyada kullanılan kaynakların ağırlıklı olarak metin olmakla birlikte, video, ses kaydı ve görüntü şeklinde de olabilir.

Dahil Edilmesi Gerekli Kriterler: Kullanıcı özgür paylaşım yapmakta serbesttir.

 

Okunabilirlik: Metin ne kadar kolay okunup ne kadar kolay anlaşılabiliyorsa o kadar uygundur. Bir metnin okunabilirliğini etkileyen bir dizi faktör vardır: Yazı tipi, boyut, aralık ve düzeni gibi fiziksel faktörler; ön bilgi, okuma yeteneği, motivasyon gibi okuyucu faktörleri; kelime bilgisi, metin yapısı, metin tutarlılığı ve söz dizimi gibi belge faktörleri bulunmaktadır. Belge ve okunabilirlik göz önüne alınarak tablolar, grafikler ve belge içindeki görüntüler iyi organize edilmelidir. Bunlar genellikle ana hat, masa içerikleri, başlıkları, alt başlıkları, indeksler, sözcükler vb.’dir.

Teknik Sağlamlığı: Sunucu uptime (açık olma, erişilebilir olma) durumu en az %99.5 düzeyinde olacak şekilde optimize edilmedilir.

 

7.Ortam Yönetim Planı

 

Faaliyet

Görev Tanımı

Tahmini Ay

Ölçümleme ve Analiz

- İhtiyaç gereksinim Yönetimi ve Analizi

- Risk Yönetimi

6 Ay

İhtiyaç Gereksinim Geliştirme

- İş ortamı ve girişimcilik

- Ar-ge

-Etkin Yönetim

3 Ay

Teknik Çözümler

- Donanım tespiti

- Yazılım tespiti

- Ağ altyapı işlemleri

6 Ay

Sistem Kurulumu

- Veri sayısallaştırma

- Veri girişi yapılması

2 hafta

Test

- Yazılımın test edilmesi

- Tasarım belgeleri ve yazılım değişikliği kontrolü

1 Ay

Personel Eğitimi

- Testerlara kısa kullanım bilgisi verilmesi

1 hafta

 

8. Kaynak Yönetim Planı

 

Yorum yaz

NO

HARCAMA TÜRÜ

PROJE TUTARI

İLK 3 AY TAHMİNİ HARCAMA

SON 3 AY TAHMİNİ HARCAMA

1

Etüd Giderleri

6.000

3.000

3.000

2

Danışmanlık Giderleri

61.000

30.000

31.000

3

Yazılım Giderleri

5.000

 

 

3.1

Uygulama ve Sistem Yazılımı Giderleri

6.000

 

 

3.1.1

İşletim Sistemi Lisansları

0

0

0

3.1.5

Diğer Yazılım Lisansları

3.000

1.500

1.500

3.1.6

Yazılım Güncelleme

30.000

10.000

20.000

3.1.7

Kurulum ve Entegrasyon

5.000

1.000

4.000

3.1.8

Diğer

20.000

10.000

10.000

3.2

Yazılım Geliştirilmesi

100.000

 

 

3.2.1

Analiz

20.000

5.000

10.000

3.2.2

Tasarım

50.000

40.000

10.000

3.2.3

Kodlama

120.000

90.000

30.000

3.2.4

Test

15.000

10.000

5.000

3.2.5

Kurulum ve Entegrasyon

5.000

1.000

4.000

3.2.6

Yazılım Güncelleme

50.000

20.000

30.000

4

Donanım

30.000

 

 

4.1

Sunucu

20.000

10.000

10.000

4.2

Kişisel Bilgisayar

10.000

 10.000

 

4.2.1

Masaüstü Kişisel Bilgisayar

5.000

4.000

1.000

4.2.2

Dizüstü Kişisel Bilgisayar

10.000

5.000

5.000

4.2.3

Diğer

80.000

60.000

20.000

4.3

Ağ Altyapısı

5.000

 

 

4.3.1

Router (yöneltici)

1.000