HAREKET VE SESİ ALGILAYAN SANAL ASİSTAN VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI - 1. GÖRÜNTÜ TANIMA

Yapay Zeka kategorisinde 01/06/2016 tarihinde yazıldı.
  • HAREKET VE SESİ ALGILAYAN SANAL ASİSTAN VE  ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI - 1. GÖRÜNTÜ TANIMA

Yapay zeka destekli sanal asistan uygulaması serimize görüntü tanıma ile devam ediyoruz.

1. GÖRÜNTÜ TANIMA

Görüntü tanıma, temel olarak fiziksel ortamdan alınan görüntü bilgilerinden önceden belirlenmiş figürlerin çıkarılması ve görüntü içerisindeki konumunun belirlenmesi olarak tanımlanabilmektedir. Görüntü tanımada, tanımlanması istenen figürün görüntü içerisindeki tespiti ile görüntü içerisindeki koordinat uzayındaki konumunun belirlenmesi gereklidir. Bu bağlamda görüntüde yanlızca tanınması istenen figürlerin çeşitli tekniklerle aranması gerekmektedir. Önceden tanımlı figürlerin görüntü içerisinden seçilebilmesi için görüntüye bazı temel görüntü işleme teknikleri uygulanması gerekmektedir. 

1.1. TEMEL GÖRÜNTÜ İŞLEME

Temel görüntü işleme, dijital bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin, bir girdi resim olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesi sonucunda yeni bir resmin oluşturulmasıdır [1]

Resim 2: Temel görüntü işleme [1]

Bu uygulamadaki amacımız, görüntü işleme teknikleri ile aradığımız el figürünün görüntüden ayrılması için gerekli işlemleri sırasıyla yapmaktır.

Yorum yaz